هیات هفت نفره
  • |

    با توجه به محرمانه بودن مصوبه مولدسازی، در این گزارش تلاش می‌کنیم با کنار هم قرار دادن اطلاعات موجود در مصاحبه‌های مقامات مرتبط، به یک شمای کلی از این مصوبه دست پیدا کنیم. سوالات و ابهامات فراوانی پیرامون این مصوبه وجود دارد.