پاکسازی ابدی یک ملت
  • |

    این گزارش بر اساس کتاب «پاکسازی قومی فلسطین» نوشته‌ی مورخ یهودی «ایلان پاپه» تنظیم شده است . پاکسازی قومی فلسطین در سال 1948 با اینکه یکی از بزرگترین پاکسازی‌های قومی قرن بیستم است ولی در حال فراموشی است. تلاش برای بازخوانی وقایع سال 1948 یکی از کلیدهای فهم چگونگی اشغال سرزمین‌ فلسطین است.