پخش مویرگی
  • |

    نرم افزارها امروزه بخش بسیار مهمی از تجارت و صنعت جهانی را تشکیل می‌دهند و شرکت‌ها به منظور بهره‌وری بیشتر و مدیریت بهتر فرآیندهای خود، به نرم افزارهای مختلفی اعتماد می‌کنند. یکی از زمینه‌های مهم یک کسب و کار توزیعی، مدیریت پخش مویرگی است و در این مقاله، به اهمیت و نیاز به نرم افزار اُلستیک در پخش مویرگی شرکت‌ها پرداخته و نحوه استفاده از این ابزار را برای بهبود عملکرد کسب و کار شرکت‌ها توضیح خواهیم داد.