کسری تراز عملیاتی
  • |

    دکتر علی روحانی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس : دولت کسری 35 هزار میلیاردی تراز عملیاتی را از جدول به تبصره برده است. اگر به جدول بودجه نگاه کنید ظاهرا ۳۵ هزار میلیارد از کسری تراز عملیاتی کم شده ولی در بند "و" تبصره دو که برای همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و چند موضوع دیگر هست ۳۵ هزار میلیارد اضافه شده است.