کنکور
 • |

  عقب ماندگی در عدالت آموزشی را می‌توان به صورت عدالت آموزشی از حیث کمیت، از حیث کیفیت و از حیث یک دانش آگاهی‌بخش که عنصر عدالتخواه تربیت می‌کند دید.

 • |

  نادری: همین ساز وکار فعلی کنکور با همه‌ی ضعف‌هایی که دارد در واقع هنوز راه صعود طبقاتی را نبسته است. هنوز از مناطق محروم هستند دانش‌آموزانی که می‌آیند در دانشگاه تهران سر کلاس من می‌نشینند. منتها با اجرای این مصوبه، اساسا این راه برای همیشه بسته می‌شود

 • |

  مشکل اصلی ما در آموزش و پرورش علیرغم چیزی که همواره می‌خواهند جا بیندازند، کمبود منابع مالی نیست. مشکل اصلی نیروی انسانی است. نیروی انسانی در آموزش و پرورش به بدترین شکل ممکن جذب می‌شود و به ضعیف‌ترین شکل ممکن روی آن نظارت می‌شود.

 • |

  شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه‌‌ی تنظیم ظرفیت‌های هر رشته با نیاز کشور را برعهده دارد. اقدامی که هم جلوی تولید فارغ التحصیل بیکار را میگیرد و هم سرمایه‌های انسانی کشور را در جهت حل نیازهای کشور هدایت خواهد کرد

 • |

  در ماجرای کنکور هیچ شبکه مافیایی وجود ندارد. اتفاقا همه کلاهبرداری‌ها آشکارا و در روز روشن انجام می‌شود و زدوبندی هم پشت پرده در کار نیست

 • |

  به نظر غیردولتی خواندن مدارس سمپاد با هدف تضعیف کنکور صورت می‌گیرد. مدافعان حذف کنکور معتقدند کنکور نظامی ناعادلانه است و با حذف کنکور راه به سوی عدالت آموزشی باز خواهد شد