گزارش تفریغ بودجه
  • |

    تکرار پدیده‌ی حقوق ها و پاداش‌های نامتعارف و اعتراض نهادهای نظارتی پیرامون دایره نظارتی خود نشان از وجود ایراداتی جدی در نظام پولی و نیز اداری کشور بوده که مانع از حل و فصل این پدیده شده است.

  • |

    معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران گفت: با توجه به حجم عملیات مالی و اصلاحیه بودجه که در روزهای پایانی سال گذشته تصویب شد، بستن حساب‌ها و تهیه صورت‌های مالی کاری پیچیده و دشوار است