گناه
 • |

  چرا بسیاری از گناهکاران در نعمت غرق هستند و عذاب نمی‌شوند؟ خداوند در قرآن به این موضوع اشاره کرده و درباره گناهکارانی که در نعمت غرق هستند، توضیح داده است.

 • |

  آیا واقعا بعضی روزها نحس و بعضی دیگر مبارک است؟ کدام روزها نحس است؟ ما باید از بعضی روزهای نحس دوری کنیم و در آن‌ها کاری را شروع نکنیم؟ در ادامه درباره روزهای نحس و این اعتقادات خرافی بخوانید.

 • |

  چطور می‌توانیم دروغ گفتن را ترک کنیم؟ انواع دروغ چیست؟ راهکارها و روش‌هایی برای رهایی از دروغ در ادامه بخوانید.

 • |

  غیبت کردن در همه موارد و شرایط جایز نیست؟ یا مواردی وجود دارد که شرع اجازه غیبت کردن به فرد می‌دهد؟ در این موارد شرعا غیبت کردن آزاد و جایز است.

 • |

  آیا فکر کردن به نامحرم گناه است؟ و باید سعی کنیم که به نامحرم فکر نکنیم؟ چطور می‌توانیم فکر کردن به نامحرم را ترک کنیم؟ در ادامه در این باره بخوانید.

 • |

  آیت‌الله مظاهری: کشتن روح، ظلم بزرگی است که انسان نسبت به خودش دارد/ اگر کسی بتواند از شخصی که مورد اهانت و طعنه واقع می‌شود، دفاع کند و در این زمینه کوتاه بیاید، در آن گناه بزرگ شریک است/ اگر انسان توجه داشته باشد که در محضر پروردگار است هرگز گناه خود را کوچک نمی‌شمارد