یهودیان
  • |

    رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: همزیستی و برابری در قرآن کف مسئله است و قرآن خیلی بالاتر از این را می‌خواهد. قرآن می‌گوید طرف مقابل خود را ترجیح دهید و دست ضعیف‌ترها را بگیرید.

  • |

    در این گرافیک به بحران عمیق هویتی یهودیان که عامل اصلی مهاجرت معکوس بین آن ها شده، پرداخته شده است. خبرگزاری قدس این گرافیک را منتشر کرده است.

  • |

    نتایج جدیدترین نظرسنجی از مردم آرژانتین نشان می‌دهد؛ بیش از ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی معتقدند، یهودی‌های ساکن این کشور به رژیم صهیونیستی بیش از آرژانتین وفادار هستند