یونیسف
  • |

    نماینده یونیسف در ایران: امیدوارم با اجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید شاهد تقویت حمایت از کودکان معارض قانون باشیم/ حقوق کودک از دیدگاه اسلام وجه اشتراک زیادی با حقوق کودک مندرج در پیمان نامه جهانی حقوق کودک دارد