.اگذاری بنگاه‌ها
  • |

    حجت‌الاسلام رئیسی: اصل خصوصی سازی یک اصل مورد تاکید و تایید همگان است. واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی یک ضرورت است؛ به شرط آنکه دولت، هم تصدی گری نکند، هم بخش خصوصی را توانمند کند و هم بر این بخش نظارت داشته باشد.