انقلاب فرانسه
  • |

    مستند «راز‌های آشکار» از مستند‌های متکی بر آرشیو و روایت‌های تحلیلی روایی از مستندات سیاسی با استناد به تاریخ است. در این مستند علاوه‌بر پژوهش‌هایی به زبان فارسی، پژوهش به زبان کشور مقصد انقلاب هم انجام شده که در نوع خودش قابل‌توجه است.

  • |

    نشست "انقلاب و ضدانقلاب"/۱- ابراهیم فیاض: انقلاب فرانسه، آغاز شروع غرب نوین است و اگر فرانسه را بفهمیم، ایدئولوژی غرب را فهمیده‌ایم/ انقلاب اسلامی به معنای رایج انقلاب در علوم اجتماعی نیست/ فلسفه صدرایی کاملا ضد تغییر است و مبنای انقلاب اسلامی فقهی بود و نه فلسفه ملاصدرا