تامین نیروی انسانی
  • |

    استاد دانشگاه تهران: در غیاب قوانین مشخص، پیمانکاری نیروی انسانی همواره مستعد آن است که به فاجعه‌ای در بهره‌کشی از نیروهای کار تبدیل شود./ باید امیدوار باشیم که از سوی مجلس و دولت گامی هر چند کوچک به سمت حفظ و ارتقای جایگاه نیروهای کار در اقتصاد ملی برداشته شود.