تمبر نوروز ۱۴۰۰
  • |

    تمبر نوروز ۱۴۰۰ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در موزه ملی ارتباطات رونمایی شد.