نظارت بر انتخابات
  • |

    شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره غیرقابل شکایت بودن تصمیمات هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر را رد کرده است. آیا این شورا زیر بار نظارت دیوان عدالت اداری بر تصمیمات انتخاباتی خود نیز می‌رود؟

  • |

    مسئول هیأت نظارت بر انتخابات شورای شهر در خراسان رضوی: هیئات‌ نظارت در شهرستان‌های این استان تشکیل شده و پس از ثبت‌نام نامزدهای شورای شهر فعال می‌شوند/ جلسات آموزشی و ساماندهی این هیأت‌ها با حضور مسئولان شورای نگهبان استان برگزار شده است