نتایج جستجو :

  • در همین ماجرای ارز ۴۲۰۰ من یک اصل کلی دارم که می‌گویم دولت مدرن ایران ناکارآمد است؛ اشکال دارد، فساد و رانت دارد ولی مردم را تنبیه می‌کند.…

  • مدارس غیردولتی در ایران، آموزش به شرط پول است و دانش‌آموزان، مشتری مدارس هستند. این مدارس از دو زاویه فنی و یک زاویه سیاسی، علیه عدالت هستند

  • ظهور پیوست عدالت یک ایده است با یک نقطه مرکزی

  • دکتر مصطفی زالی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در یادداشتی که در اختیار گرای عدالت قرار داد به این سوال پاسخ داد که چرا دولت‌ها نتوانستند…

  • عدالت تنها با سند تحقق نمی‌یابد؛ عدالت مجری شجاع و قاطع می‌خواهد.

  • گام اول مردمی‌سازی، نقش‌آفرینی و همراهی مردم در تحقق قسط رعایت آداب مردم‌داری، مردم‌دوستی و مردم‌خواهی توسط مسئولانی است که همچنان با کفش…

  • کشته‌شدن «نهضت» در سطوح مختلفش و راست‌گرا شدن «نظام» در جریان‌های سیاسی‌اش، مهمترین آسیب‌شناسی نگارنده از عدم توفیق نظام جمهوری اسلامی در…

  • مشکلات ایران در تحقق عدالت نه به خاطر برنامه‌ریزی صحیح و اجرای نادرست که اساساً به خاطر برنامه نادرست بوده است اما این نادرستی از کجا…

  • جریان‌شناسی گفتمانی دولت‌های گذشته نشان می‌دهد مجموعه‌ای از موانع و چالش‌ها در تعریف ایده مرکزی عدالت موجب شد نمره عدالت در دولت‌های…