نتایج جستجو :

  • سیستان و بلوچستان به عنوان نماد محرومیت در ایران نیازمند فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی گسترده است؛ درحالی که در این استان خبری از فعالیت و…

  • باوجود گذشت حدود یک قرن از ورود شناسنامه به سیستم اداری ایران، هنوز صد‌ها هزار نفر از مردم استان سیستان و بلوچستان از داشتن هویت و…

  • نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیند‌های مالی مؤسسات خیریه،…

  • باوجود گذشت حدود یک قرن از ورود شناسنامه به سیستم اداری ایران، هنوز صد‌ها هزار نفر از مردم استان سیستان و بلوچستان از داشتن هویت و…

  • براساس مطالعات انجام شده، طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ۳۰۵ هزار نفر از استان تهران خارج و در همین بازه زمانی ۷۷۰ هزار مهاجر به تهران وارد…

  • اجماعی در میان اقتصاددانان به وجود آمده است که اگرچه رشد اقتصادی شرط لازم کاهش فقر است، ولی شرط کافی نیست. براین اساس باید سبد نیازهای…

  • در تورم نقطه به نقطه، بازهم اقلام خوراکی با تورم 59.2 درصدی در صدر افزایش تورم هستند. یعنی در مردادماه امسال اقلام خوراکی‌ای که توسط…

  • گمان نکنید این 4ویژگی که نشان از معیشت سخت کارگران دارد برای طبقه‌ای با جمعیت دو یا سه‌میلیونی است، بلکه براساس آمارها و طبق ماده2 قانون…

  • «اختلاف طبقاتی» به یک تعبیر همه‌فهم تبدیل شده. تا جایی که بعضی‌ها با آن شوخی می‌کنند و سعی دارند آن وجه تلخ و گزنده‌اش را با شوری شعاری یا…

  • امسال نه تنها تمامی رتبه های تک رقمی از مدارس خاص فارغ التحصیل شده اند، که ۹۴ درصدرتبه های زیر هزار نیز در مدارس خصوصی مشغول به تحصیل بوده …