نتایج جستجو :

  • همزمان با هفته دولت، ۵۰ جایگاه جدید CNG در استان‌های مختلف کشور و با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد

  • معاون مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از واگذاری مدیریت و راهبری جایگاه‌های ساحلی عرضه سوخت به تعاونی‌های مجاز خبر داد و…