نتایج جستجو :

  • مناظره درباره "صنعت نشر"// مدیر اداره کتاب ارشاد: براساس اطلاعات خانه کتاب ۱۱ هزار و ۷۰۰ ناشر در کشور دارای پروانه نشر هستند، اما فقط سه…

  • مناظره درباره "صنعت نشر"// عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی: تیراژ برخی از کتاب‌های دانشگاهی به ۵۰ تیراژ رسیده است/ با افزایش…

  • مناظره درباره "صنعت نشر"// مدیر انتشارات همشهری: صنعت نشر، صنعت زیان‌ده‌ای نیست/ مشکل اصلی صنعت نشر ما در حال حاضر بحث توزیع است

  • مسئول انتشارات برادری در گفتگو با «نسیم»: همانگونه که برای نان، یارانه اختصاص می‌یابد باید برای فرهنگ نیز یارانه تخصیص داده شود/ اگر قسمتی…

  • رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان تهران: امکانات زیادی طی چند سال اخیر در اختیار صنعت چاپ قرار نگرفته و از زمان هدفمندی یارانه‌ها هم اوضاع…