ادبیات پایداری
  • |

    تلاقی سالروز درگذشت قیصر امین‌پور با فجایع نوار غزه بهانه‌ای است تا به دیدگاه این شاعر معاصر به موضوع «جنگ» نگاهی بیندازیم. شاعری که می‌گفت شعر باید «مصرعی از بیت‌المقدس را بسراید!»

  • |

    چهارمین کنگره "ادبیات پایداری"، نهم و دهم اسفند در کرمان برگزار می‌شود/ در طی دو روز کنگره، ۳۰ مقاله قرائت خواهد شد و نقد مقالات ، برپایی نمایشگاه‌های مرتبط و هنرهای تجسمی و ارائه کتب در این زمینه از برنامه‌های جنبی کنگره است

  • |

    نشست خبری کنگره ادبیات پایداری/۲-دبیر علمی کنگره: رویکرد کنگره براساس معیارهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی است/ ۲۴۷ مقاله به دبیرخانه رسیده که ۳۰ مقاله در کنگره قرائت و ۷۰ مقاله تحت عنوان "نامه پایداری" منتشر می‌شود