ارزیابی فرهنگی
  • |

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: نشان ایران فرهنگ، یک کارجدید برای ارتقای کیفی تولیدات فرهنگی است که با همکاری بخش خصوصی در حال انجام است و هدف این طرح استقرار نظام ارزیابی و رتبه‌بندی محصولات فرهنگی و هنری است.