بنیاد پویانمایی
  • |

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بنیاد پویا نمایی را در وزارت فرهنگ راه اندازی کنیم، گفت: علیرغم اینکه سیاست دولت افزایش ساختار نیست ، اما به دلیل اهمیتی که موضوع پویا نمایی دارد این موضوع در دستور قرار می‌گیرد.