بی بدن
  • |

    «بی‌بدن» که قرار بوده نسخه بهبودیافته «علفزار» باشد اگرچه همچنان از نقاط ضعفی رنج می‌برد اما نقاط مثبت آن نیز کم نیست. ادامه‌ی راه «واقع‌گرایی» در پرونده‌های قضایی و محل نمایش بازی خوب بازیگران.