تحول آموزش و پرورش
  • |

    یکی از مسائلی که در سالهای گذشته خانواده‌ی آموزش و پرورش با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به ثمر نرسیدن خواسته‌ها و مطالباتی است. برای بررسی این موضوع و نقشی که مجلس شورای اسلامی می تواند در ایجاد این تحول بازی کند به سراغ دکتر محسن خاکی، فعال عرصه تعلیم و تربیت رفتیم. دکتر خاکی در حال حاضر معلم مدرسه‌ی دولتی در خوزستان و به گفته‌ی خودش صدایش از جای گرم بلند نمی شود و از نزدیک با مسائل و مشکلات مدارس آشناست.