دادگاه صلح
  • |

    قانونی که هنوز اجرا نشده، انتقادات قضات و حقوق‌دانان را برانگیخته است. شاید بتوان این تعبیر را برای قانون جدید شوراهای حل اختلاف که تنها دو ماه از ابلاغ آن می‌گذرد و هنوز اجرایی نشده است، به کار برد.

  • |

    دادگاه‌ صلح به‌زودی آغاز به‌کار می‌کنند. این دادگاه‌ها که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف از آن‌ها رونمایی شده است طیف متنوعی از دعاوی که پیش از این در صلاحیت دادگاه‌های مختلف و حتی خود شورای حل اختلاف بوده است را رسیدگی خواهند کرد. سؤال این است که این دادگاه‌های تازه تأسیس با‌چه هدفی قرار است آغاز‌به‌کار کنند و به‌چه نتایجی خواهند رسید؟

  • |

    در مصوبه جدید کمیسیون حقوقی مجلس که به صحن علنی فرستاده شده، از دادگاه جدیدی به نام《دادگاه صلح》رونمایی شده است. آیا این دادگاه قرار است جایگزین شوراهای حل اختلاف شود و به عمر این شوراها پایان دهد یا دادگاهی با مأموریت‌های جدید است؟