دانشجو معلمان
  • |

    بعد صدور رای دیوان عدالت اداری درخصوص کسر از حقوق دانشجومعلمان، وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ بخشنامه‌ای درخصوص کسر هزینه‌‌های دانشجومعلمان از حقوق‌شان بازنگری کرد.