راه ابریشم
  • |

    معاون اول رئیس جمهور: خدا نیامرزد کسی را که بخواهد جلوی انتقال آب دریای خزر سنگ بیندازد/ یکی از آرزوهای اصلی بنده، اتصال راه ابریشم از آسیای دور به اروپا از طریق شبکه ریلی و راه‌آهن است/ در دولت‌های نهم و دهم تلاش شده است تا شرق، غرب، جنوب و شمال کشور به هم وصل شود