سریال سقوط
  • |

    سریال «سقوط» نیز به ایستگاه پایانی خود رسید. داستانی با ظرفیت دراماتیک بسیار بالا که به نظر می‌آید می‌توانست از آن استفاده بیشتری شود و احساسات مخاطب ایرانی را بیشتر درگیر کند.