صندوق وزیر
 • |

  عضو پژوهشکده شورای نگهبان، در یادداشتی عنوان کرده است که فارغ از ماهیت دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی صندوق بازنشستگی صنعت نفت، اساسنامه این صندوق مطابق قانون باید جهت بررسی برای شورای نگهبان ارسال شود.

 • |

  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است زنگنه و جریان تحت حمایت او در وزارت نفت به دنبال آن است که با خصوصی نگه داشتن صندوق بازنشستگی نفت با دارایی‌هایی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان، این نهاد را از نظارت مجموعه‌های نظارتی دور نگه دارد.

 • |

  تحلیلگران معتقدند با تغییرات جدید اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت، مدیریت این صندوق با دارایی‌هایی بالغ بر ۵۹ هزار میلیارد تومان همچنان در اختیار مدیران دولتی باقی بماند و بازنشستگان با اینکه مالک اصلی دارایی‌های آن هستند، نقشی در مدیریت تیم صندوق ندارند.

 • |

  رحیمی شاید از معدود افراد نزدیک به زنگنه باشد که بارها به وزیر نفت درباره دستیار ویژه‌اش هشدار داده است؛ او بارها به وزیر نفت توصیه کرده است از قدرت ختلان بکاهد چرا که دیر یا زود، موجب دردسر برای زنگنه خواهد شد بویژه پس از پایان دوره وزارتش.

 • |

  مروری بر اعضای هیات رئیسه نشان از آن دارد که افراد بازنشسته و جوانان نور چشمی، مدیریت این صندوق را بر عهده گرفته‌اند. افرادی که انتشار رقم دریافتی حقوق و پاداش‌های بازنشستگی‌ برخی از آن‌ها در سال گذشته جنجال‌های زیادی در فضای مجازی به پا کرده است.

 • |

  اساسنامه صندوق بازنشستگی نفت که مرداد ماه امسال با حکم دیوان عدالت اداری باطل شده بود، پس از تغییراتی در سوم مهر ماه سال جاری در جلسه هیات وزیران تصویب شد. اساسنامه مصوب هیات دولت، با نسخه پیشین آن که توسط دیوان عدالت ابطال شده بود، تفاوت‌هایی دارد. عمده تغییرات این دو نسخه اساسنامه در تفاوت ترکیب اعضای هیات امنا صندوق دیده می‌شود.