عدالتخواهی
  • |

    فهم اشتباه از عدالت، تجویزهایی اشتباه در جامعه‌سازی و حکمرانی جامعه نیز داشته است. از عوارض چنین نگاهی، حاکمیت نگاه صدقه‌محور سرمایه‌دارانه یا سیاست‌های رابین هودی به جای استقرار ساختارهای عادلانه حاکمیت تولید، حفظ و گردش ثروت در جامعه است.

  • |

    دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران: آرمان‌گرایی در قالب موضع‌گیری صادقانه و بدون ملاحظه‌گری سیاسی همواره باید مدنظر تشکل‌های دانشجویی باشد/ امروز وضعیت عدالت‌خواهی جنبش دانشجویی راضی کننده نیست