فلسفه علم
  • |

    مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با انتشار فراخوانی از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی برای ارسال مقاله و شرکت در نخستین دوره از سمینارهای دانشجویی تاریخ و فلسفه علم که در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد، دعوت به عمل ‌آورد + جزئیات فراخوان