فناوری دیجیتال
  • |

    پس از آنکه صاحبان شرکت‌های پرداخت‌یار و چندین سمن فعال در حوزه فین‌تک و پرداخت‌یاری، اعتراض بلند خود نسبت به دستورالعمل جدید اجباری شدن دریافت نشان اینماد برای دریافت درگاه پرداخت کسب‌و‌کارهای اینترنتی را اعلام کردند، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه یک بیانیه انتقادی در مخالفت با این مساله صادر کرده و رفع این مانع جدید فضای کسب‌وکار را از مراجع مختلف مسوول پیگیری کردند.