نیروگاه هسته‌ای
  • |

    انرژی‌های تجدیدپذیر در طی فرآیند تولیدشان گازهای گلخانه‌ای به مراتب کمتری نسبت به برق حاصل از سوخت‌های فسیلی تولید می‌کنند. اما مسئله مهم اینجا چیز دیگری است. انرژی بادی و خورشیدی یک تفاوت کلیدی با سایر انرژی‌ها دارند و آن این است که به آن‌ها نمی‌شود تکیه کرد. یعنی به خاطر بی‌نظمی ذاتی که تولید دارند، در شبکه برق همیشه به یک انرژی پشتیبان نیاز دارند.