پادکست تارکد
پادکست‌ تاریخی تارکد

پادکست‌ تاریخی تارکد

پادکست‌های تاریخی تارکد به بررسی تاریخ معاصر می‌پردازد و در هر قسمت به بررسی زوایای کمتر پرداخته شده یه واقعه تاریخی می‌پردازد.