پزشک متخصص
  • |

    معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه پزشکی و سلامت، در عین حال از برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد تحول در توریسم سلامت خبر داد.