کشورهای منطقه
 • |

  امیرعبداللهیان که به همراه رئیس جمهور در دوحه حضور دارد در توئیتی با بیان اینکه تحکیم مناسبات با همسایگان به ویژه کشورهای عرب اولویت اساسی در سیاست ایران است، نوشت: دست ما به سمت همسایگان گشوده است.

 • |

  براساس آمار در سال 90 حجم قراردادهای مربوط به صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران 4 میلیارد و 118 میلیون دلار بوده که این رقم مربوط به صادرات به 12 کشور است که در آن 23 شرکت با 28 پروژه وجود داشته است. اما با سیر نزولی در سال 91 با افت 1.8 میلیارد دلاری میزان صادرات به 2 میلیارد و 322 میلیون دلار رسیده است.

 • |

  فعالیت اتاق بازرگانی پیرو اساسنامه تدوین شده، توسعه مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری است. ۴۲ اتاق بازرگانی مشترک در کشور داریم که اتاق ایران و امارات یکی از آنهاست.

 • |

  مقام مسئول گفت: فقدان استراتژی و ناهماهنگی بین دستگاه ها در ایران و عراق برای رسیدن به یک برنامه مشترک از جمله موانع مهم پیش روی توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور است.