کمیته حقیقت یاب
  • |

    نماینده مردم تهران در مجلس گفت: خود وزارت کشور یک طرف ماجرا است و نمی‌تواند بانی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب باشد، البته می‌تواند عضو باشد که قطعا عضو است و حضور دارد اما کار باید دست یک نهاد ترجیحاً غیردولتی باشد. برای مثال پیشنهاد من این است که سازمان تبلیغات اسلامی کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دهد.

  • |

    نیازی نیست لزوما احزاب، رسانه‌ها و افراد حقیقی در کمیته حقیقت‌یاب حوادث اخیر حضور داشته باشند، اما ما این را وظیفه همه و از جمله خودمان در نسیم‌آنلاین می‌دانیم که بر عملکرد این کمیته نظارت داشته، مطالبه‌گر حداکثر شفافیت بوده و تا دریافت پاسخ‌های قانع‌کننده پیگیر باشیم.

  • |

    "سید الهادی الموسوی"، مسئول واحد حقوق بشر جمعیت "الوفاق" بحرین: گزارش کمیته حقیقت‌یاب با اغراض سیاسی و به غلط نوشته شد تا وخامت واقعی اوضاع انسانی در بحرین فاش نشود