تغییر ۸ وزیر آموزش و پرورش در طول ۱۰ سال!

کدخبر: 2376722

فقط در ۱۰ سال گذشته ۸ وزیر در آموزش‌ و‌ پرورش بر سرکار آمده و این موضوع بی‌ثباتی مدیریتی ضررهای جبران ناپذیری در آموزش‌و‌پرورش به همراه داشته است.

نسیم آنلاین: محمدعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی بیان کرد: بی‌ثباتی مدیریتی ضررهای جبران ناپذیری در آموزش‌و‌پرورش به همراه داشته است. فقط در ۱۰ سال گذشته ۸ وزیر در آموزش‌و‌پرورش بر سرکار آمده است.

برای رسیدن به آینده مطلوب هیچ راهی جز توجه به آموزش‌و‌پرورش وجود ندارد. بی‌شک اگر حال آموزش‌و‌پرورش خوب باشد، حال کشور نیز در همه شئون خوب خواهد بود.

 

 

ارسال نظر: