زیان انباشته بانک آینده به بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان رسید

کدخبر: 2358847

زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۳هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده که ۱/۵ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

براساس صورت مالی منتهی به اسفند سال ۱۳۹۸، زیان انباشته بانک آینده در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۳هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده که ۱/۵ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

«نود اقتصادی»

ارسال نظر: