نتیجه افزایش ۵ برابری بودجه ایرنا چه شد؟

کدخبر: 2367504

با وجود رشد نزدیک به ۴۰۰ درصدی بودجه ایرنا در دولت‌های روحانی، عملکرد آن به شدت ضعیف بوده و این خبرگزاری از لحاظ اثرگذرای، از سایت‌های متوسط کشور هم عقب افتاده است.

بودجه جاری خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا)‌ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۵ برابر شده است. در سال ۱۳۹۲ بودجه جاری ایرنا ۳۵.۲ میلیارد تومان بود که در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۷۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.

با وجود رشد نزدیک به ۴۰۰ درصدی بودجه ایرنا در دولت‌های روحانی، عملکرد آن به شدت ضعیف بوده و این خبرگزاری از لحاظ اثرگذرای، از سایت‌های متوسط کشور هم عقب افتاده است.

«نود اقتصادی»

ارسال نظر: