وزیر کشور: بی توجهی به آثار اجتماعی کرونا تبعات روانی و اجتماعی دارد

کدخبر: 2369612

رحمانی فضلی گفت: بی توجهی به آثار اجتماعی کرونا می تواند تبعات روانی و اجتماعی داشته باشد.

رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه یکصد و سی و ششمین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت: در نشست امروز دو دستورکار بررسی شد؛ دستورکار اول، ارزیابی فعالیتهای محقق شده در حاشیه شهرها بود که یکی از اولویت های پنجگانه تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری است. در این زمینه گزارش بسیار خوبی ارائه شد که نشان دهنده روند مثبت کار است. 

وی در همین راستا افزود: مقرر شد که با آرایش جدیدی که در سازماندهی کار داده می شود، بتوانیم فعالیتهای جدید و مهمی را در حاشیه شهرها انجام دهیم که جمع بندی آن را در جلسات بعد خواهیم داشت و می توانیم به صورت تفصیلی به همگان ارائه کنیم.

رحمانی فضلی دستورکار دوم یکصد وسی وششمین نشست شورای اجتماعی کشور را بررسی آثار اجتماعی بیماری کرونا اعلام کرد و گفت: بیماری کرونا آثار اجتماعی مثبت، منفی، کوتاه مدت و میان مدتی خواهد داشت که بی توجهی به این آثار می تواند تبعات روانی و اجتماعی داشته باشد و تاثیرات بسیار مهم و گاهی منفی در زندگی مردم داشته باشد.

وی در همین راستا اشاره کرد: برای بررسی این موضوع مهم، جلسات مختلفی در این زمینه داشته ایم؛ از جمله با اساتید دانشگاههای مختلف کشور و کارشناسانی که در این موضوعات بحثهای نظری کرده و کاملا مسئله را پیگیری کرده بودند، نشستی داشتیم. در نشست امروز نیز دستگاههای اجرایی دریافتها، تجربه ها و مواجهه خود با مسائل اجتماعی این موضوع را گزارش دادند که گزارشها کاملاً میدانی، عملیاتی و واقع بینانه بود.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد، سایر دستگاههای اجرایی نیز گزارشهای خود در این موضوع را در جلسه دیگری ارائه دهند، همچنین سایر اعضا بتوانند نظرات خود را بیان کنند تا این موارد در قالب کارگروه ها بررسی دقیق تر شود و جمع بندی نهایی را با رویکرد یافتن راه و روشهایی برای بازدارندگی آثار منفی اجتماعی بیماری کرونا، تقویت جنبه های مثبت بیماری کرونا و همچنین درمان برخی از آسیبهای اجتماعی داشته باشیم.

جانشین رئیس شورای اجتماعی کشور در همین راستا تصریح کرد: در نشست امروز مقرر شد تصمیم گیری ها در سه سطح انجام شود و راهکارها و پیشنهادات متناسب با آن ارائه شود. سطح اول شورای اجتماعی کشور است که برابر قانون مجاز هستیم و می توانیم در این سطح تصمیم گیری کنیم. سطح دوم، ستاد ملی مبارزه با کرونا است که در آنجا در سطح متناسب تصمیم گیری شود و سطح سوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به فرایندهای بلند مدت تر اختصاص خواهد یافت.

رحمانی فضلی افزود: باید در سه سطح تصمیم گیری یاد شده، درخصوص ابعاد اجتماعی این موضوع، مصوباتی داشته باشیم تا بتوانیم در دراز مدت و میان مدت در این راستا کار کنیم.

وزیر کشور همچنین تاکید کرد: توجه به آسیبهای اجتماعی ناشی از کرونا امر مهمی است که همه ابعاد زندگی مردم، جامعه، روابط، مناسبات و کارکردها در شرایط مختلف را تحت تاثیر قرار داده است که بی توجهی به آن می تواند در درازمدت مشکلاتی را ایجاد کند. 

رحمانی فضلی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با برگزاری نشستها، فعالیت کارگروه ها و همکاری دانشگاه‌ها بتوانیم در حوزه بازدارندگی و درمان آسیب های اجتماعی تلاش بیشتری کنیم.

 

منبع: فارس
ارسال نظر: