رقم مطالبات غیرجاری بانک رفاه به ۷ هزار میلیارد تومان نزدیک شد

کدخبر: 2370767

براساس صورت مالی منتهی به شهریور سال جاری بانک رفاه، حجم مطالبات غیرجاری این بانک به ۶هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان در نیمه اول امسال رسیده است.

براساس صورت مالی منتهی به شهریور سال جاری بانک رفاه، حجم مطالبات غیرجاری این بانک به ۶هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان در نیمه اول امسال رسیده است.

637488876675339651

منبع: نود اقتصادی
ارسال نظر: