سقوط ۹۷ درصدی صادرات ایران به ژاپن طی سه سال اخیر

کدخبر: 2371791

در ۱۰ماهه امسال رقم صادرات غیرنفتی ایران به ژاپن حدود ۱۴ میلیون دلار بوده که که صادرات ایران تنها معادل ۰۰۲/. درصد از میزان واردات این کشور است.

براساس آمارهای گمرک ایران در ۱۰ماهه امسال رقم صادرات غیرنفتی ایران به ژاپن حدود ۱۴ میلیون دلار بوده که این میزان کمترین رقم صادرات به این کشور از سال ۸۹ تاکنون است. همچنین صادرات ۱۴ میلیون دلاری ایران به ژاپن در مقایسه با ارقام صادرات سال‌های ۹۵ و ۹۶  کاهش ۹۷ تا ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد. قابل ذکر است ارزش واردات ژاپن در سال گذشته حدود ۷۲۱ میلیارد دلار بوده  که صادرات ایران تنها معادل ۰۰۲/. درصد از میزان واردات این کشور است.

637503574837573386

منبع: نود اقتصادی
ارسال نظر: