بازداشت سه نفر از اعضای شورای شهر هویزه

کدخبر: 2377068

دادستان عمومی و انقلاب هویزه از بازداشت سه نفر از اعضای شورای شهر هویزه خبر داد.

نسیم آنلاین: به نقل از دادگستری کل خوزستان، کاظم نوروزی اظهار کرد: اتهام این افراد، جعل اسناد، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با صدور قرار تامین منتهی به بازداشت، روانه زندان شدند. 

وی افزود: پرونده برای شناسایی سایر عوامل مرتبط با موضوع در مرحله تحقیقات قرار دارد.

ارسال نظر: