ارائه برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی برای تامین امنیت غذایی

کدخبر: 2379540

رئیس دبیر خانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: به دستور رئیس جمهور تمامی دستگاههای اجرایی موظفند برای تامین امنیت غذایی و دسترسی مردم به غذای سالم در مدت 2 ماه برنامه عملیاتی سال جاری ذیل سند ملی امنیت غذایی تهیه و در جلسه آتی شورای عالی ارائه کنند.

محمد اسماعیل مطلق رئیس دبیر خانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در نشست کارگروه تخصصی" امنیت غذا و تغذیه " با موضوع اجرایی شدن رهنمود‌های رئیس جمهور در هجدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذاییکه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در کارگروه امنیت غذا و تغذیه برگزار شد، گفت: به دستور رئیس جمهور در جلسه هجدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند برای تامین امنیت غذایی و دسترسی مردم به غذای سالم در مدت ۲ ماه برنامه عملیاتی سال جاری ذیل سند ملی امنیت غذایی تهیه و در جلسه آتی شورای عالی ارائه کنند.

وی گفت: در سال جاری فرصت طلایی حاصل شده است که با توجه به رهنمود‌های ریاست جمهوری، موضوعات مرتبط با قرار گرفتن غذای سالم در سفره مردم، اهتمام و تشریک مساعی درهمه دستگاه‌های ذینقش صورت پذیرد.

به گفته مطلق، «امنیت غذایی و غذای سالم» در اولویت برنامه‌های دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سال جاری قرار دارد.

منبع: برنا
ارسال نظر: