سهامداران وفادار «وبصادر» منتظر افزایش سرمایه حداقل 300درصدی باشند

کدخبر: 2376929

معاون مالی بانک صادرات ایران از الزام این بانک به عملیاتی کردن افزایش سرمایه بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی تا پایان سال خبر داد و گفت: با پشت سرگذاشتن افزایش سرمایه 51 درصدی از محل سلب حق تقدم سهام، افزایش سرمایه حداقل 300 درصدی بانک صادرات ایران تا پایان سال نهایی خواهد شد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، سید مجتبی صالحی تاکید کرد: افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک، الزام بانک مرکزی است که در مرحله اول افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهام تا سقف 90 هزار میلیارد ریال است و در مرحله بعد از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تا میزان حداقل 300 درصد تا پایان سال جاری نهایی خواهد شد و سهامداران وفادار از منافع مطلوبی برخوردار خواهند شد.

وی با بیان این مطلب افزود: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، اگر بخواهیم از ظرفیت موجود در تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت استفاده کنیم، ملزم هستیم که معادل آن از محل سرمایه نقدی افزایش سرمایه دهیم. بنا براین وظیفه بانک برای افزایش سرمایه، در مرحله اول افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم تا سقف 90 هزار میلیارد ریال به میزان 51 درصد و در مرحله بعد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است.

وی اظهار کرد: در نظر داریم اگر سهامدار امسال از سود نقدی کمتری برخوردار می‌شود، اما تا پایان سال از سود سهمی مناسبی برخوردار شود. در این راستا با حفظ سرمایه نظارتی، به دنبال حفظ جایگاه بانک هستیم.

صالحی افزود: بر اساس الزام‌‌ها و بندهای حسابرس برای تجدید ارزیابی، طی سال جاری تمامی این مراحل رقم خواهد خورد. با توجه به نوسان قیمت ارز، مسکن و تورم  و همچنین استانداردهای حسابداری افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یک الزام قانونی است. تا پایان سال این برنامه عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال 1401 بر کدال قرار گرفته و بر اساس آن میزان سود قابل تقسیم نسبت به سال مالی قبل از آن تفاوت زیادی ندارد. اما تلاش شده تا با شناسایی و ارزیابی ظرفیت‌های جدید، شرایط برای پرداخت نقدی سود DPS در سال آینده فراهم شود اما امسال برای سهامداران وفادار سود سهمی رقم خواهد خورد.

دبیر کمیسیون مالی شورای هماهنگی بانک‌ها با تاکید بر اینکه از قیمت سهم «وبصادر» حمایت خواهیم کرد، افزود: هر سهم بانک صادرات ایران تا پایان سال برای سهامداران وفادار با فرض انجام افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت تقریبا به پنج سهم تبدیل خواهد شد.

وی افزود: افزایش سرمایه بانک با هدف افزایش توانمندی و ظرفیت‌های بانک برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور صورت می‌گیرد و توان عملیاتی بانک بسیار افزایش خواهد یافت و نتایج بهبود عملیات بانکی موجب افزایش ثروت سهامداران خواهد شد. بنابراین سهامدارانی که به سهم بانک صادرات ایران وفادار بمانند، اثرات آن را تا پایان سال خواهند دید.

معاون مالی بانک صادرات ایران گفت: در سال جاری صرف سهام به سهامدار قبلی داده می‌شود یعنی ثروت سهامدار قبلی تغییری نمی‌کند.

وی تاکید کرد: سهامداران بانک از جمله دولت، سهامداران عدالت و سایر سهامداران اختیار دارند در این شرایط مناسب از این افزایش سرمایه منتفع شوند.

​ 

 

 

ارسال نظر: