کاهش رشد جمعیت، بسیار طبیعی‌ست

کدخبر: 2372909

راه‌حل بحران جمعیت نه در تشویق به بارداری که در تسهیل ازدواج و تقویت نهاد خانواده است

نسیم‌آنلاین؛ میثم رمضانعلی: راه‌حل بحران جمعیت نه در تشویق به بارداری که در تسهیل ازدواج و تقویت نهاد خانواده است. این تسهیل و تقویت هم با وام بانکی و حرف‌درمانی رخ نمی‌دهد. نیاز به اقداماتی جدی در بازطراحی قرارداد حقوقی ازدواج و فهم و فرهنگِ عرفی از نسبت حقوق و تکالیف زن و مرد در نظم و نظامی نو هستیم.

نمی‌توان با تعریفی تک‌بعدی از قرارداد ازدواج و با درهم‌آمیزیِ فرهنگ‌های غربی و شرقی و بومی و اسلامی در نهاد خانواده و زیست اجتماعی، انسان‌ستیزی کرد و انتظار وضعیت باثباتی داشت. سال‌هاست حاکمیت هیچ نسبتی بین این تغییرات با سیاست‌ها و تدوین قوانینش نمی‌خواهد و با فرار، دنبالِ قرار است. مضحک است که روندهایی مردستیز، زن‌ستیز و خانواده‌ستیز را تقویت کرده و انتظار آرامش و قرار در نهاد خانواده را دارد.

بدتر آن‌که حاکمیتی داریم که هیچ نهاد و فرایندی برای اصلاح گزاره‌های غلط و یا حتی برای تبلیغ گزاره‌های نصفه‌نیمه خودش هم ندارد. همه چیز را رها و ول کرده است. هیچ نهاد پا‌به‌کاری، هیچ مجموعۀ رسانه‌ای قدبلندی با گسترۀ قابل ذکری، متولی حوزۀ مسائل خانواده نیست.

البته شاید باید خوش‌حال بود که از جهتی رها کرده است. هر جایی در فرهنگ و اجتماع وارد شده است، فاجعه بیش‌تر شده است. مردم زیر بار این حجم از بی‌توجهی به تنوع امکان‌ها و توهین‌های ساختاری به مرد و زن و نهادهای اجتماعی اصیل مثل خانواده در حال له شدن هستند و ککِ کسی هم نمی‌گزد.

واکنشی مردم در این‌جا به شدت طبیعی‌ست. برای تشکیل خانواده کم‌رغبت شده‌اند و نسبت به فرزندآوری بی‌توجه. و این عاقلانه‌ترین واکنش به سپهری‌ست که در این موضوع ساخته شده است.

ارسال نظر: