کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجومعلمان لغو شد

کدخبر: 2379301

بعد صدور رای دیوان عدالت اداری درخصوص کسر از حقوق دانشجومعلمان، وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ بخشنامه‌ای درخصوص کسر هزینه‌‌های دانشجومعلمان از حقوق‌شان بازنگری کرد.

نسیم‌آنلاین: بر اساس بخشنامه آموزش و پرورش کسر مبلغ از حقوق دانشجومعلمان منوط به درخواست و استفاده دانشجو متعهدین خدمت از خدمات شبانه روزی و خوابگاه شد. هزینه‌های شبانه روزی و خوابگاه دانشجویان متعهد خدمت حسب تقاضا و انتخاب نوع خدمات مورد استفاده صرفاً از طریق کسر از حقوق و مزایای پرداختی به آنان امکان پذیر است.

به این ترتیب در ایام تابستان حقوق و مزایای دانشجویان متعهد خدمت به طور کامل بدون کسر هر گونه وجهی تحت عنوان هزینه های شبانه روزی و خوابگاه از حقوق و مزایای افراد مزبور پرداخت خواهد شد.

ارسال نظر: