دولت کدام سند را اجرایی خواهد کرد؟

کدخبر: 2375471

تعدد اسناد بالادستی نه تنها کمکی به دولت در مدیریت عملکرد خود نخواهد کرد بلکه به بی‌برنامگی خواهد انجامید

نسیم‌آنلاین: رئیس جمهور در جریان سفر به کرمان گفت : دولت تمام مأموریت خود را اجرای عدالت قرار داده ‌است. در بودجه 1401 محور توزیع ظرفیت‌های کشور اجرای عدالت است و مستند ما در اجرای عدالت سند آمایش سرزمینی است.

اشاره رئیسی به سند آمایش سرزمینی است که در سال 99 تبه تصویب رسید. براساس برنامه ششم توسعه دولت موظف بود در سال اول اجرای برنامه ششم به منظور رقابت پذیر کردن عدالت منطقه ای، سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمینی در سال دوم اجرای قانون برنامه به اجرا دراورد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ارزیابی این سند می گوید: در مورد خود سند ملی آمایش نیز که در اسفند ماه سال 1399 و در اواخر دولت قبل به تصویب رسیده است، هر چند تهیه و تصویب یک سند در زمینه آمایش سرزمین ملی قابل تقدیر بوده و می‌توان این تلاش را فاز صفری برای تدوین کامل سند مذکور در نظر گرفت اما این سند همانطور که در ادامه تبیین می‌شود هنوز سند کامل، قابل اعتماد و اجرایی محسوب نمی‌شود.

بجز تردیدهای موجود درخصوص ماهیت سند آمایش سرزمینی، نگرانی‌های جدی درخصوص تدوین برنامه هفتم توسعه وجود دارد. برنامه‌ای که با وجود سند آمایش سرزمین و سند تحول دولت مشخص نیست به چه کار دولت خواهد آمد و چه نسبتی با اسناد موجود خواهد داشت. به نظر می‌رسد، تعدد اسناد بالادستی نه تنها کمکی به دولت در مدیریت عملکرد خود نخواهد کرد بلکه به بی‌برنامگی خواهد انجامید.

ارسال نظر: