افزایش روزانه نقدینگی به ۲۵۶۶ میلیارد تومان رسید

کدخبر: 2366667

متاسفانه بانک مرکزی به جای کنترل نقدینگی به دنبال کنترل انتقادات به عملکردش در این باره است و مسئولان بانک مرکزی نیز در پی توجیه این رشد خطرناک هستند.

در فصل تابستان امسال به طور متوسط هر روز ۲۵۶۶ میلیارد تومان نقدینگی جدید در کشور ایجاد شده است که رکورد نگران‌کننده و خطرناکی است.

بر اساس آمار بانک مرکزی در پایان سال گذشته حجم نقدینگی ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود که در شهریور امسال به ۲۸۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر در شش ماه نخست امسال ۴۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. بدین ترتیب در نیمه اول سال جاری به طور متوسط هر روز ۲۲۷۹ میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است.

اما سرعت رشد نقدینگی در فصل تابستان بیشتر هم شده به طوری که در سه ماه تابستان ۲۳۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید اضافه شده است که بیانگر متوسط روزانه ۲۵۶۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید است.

با وجود دستورات مستقیم رهبر معظم انقلاب اسلامی به بانک مرکزی در سه سال اخیر برای کنترل نقدینگی، همانطور که آمارها نشان می‌دهد اوضاع رشد نقدینگی خطرناک‌تر از سال‌های قبل شده است.

متاسفانه بانک مرکزی به جای کنترل نقدینگی به دنبال کنترل انتقادات به عملکردش در این باره است و مسئولان بانک مرکزی نیز در پی توجیه این رشد خطرناک هستند.

ارسال نظر: