درخواست وزارت دفاع برای توسعه مهارت آموزی و اشتغال پذیری سربازان

کدخبر: 2375196

پیش نویس لایحه طرح مهارت آموزی و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به دولت ارائه شد

نسیم‌آنلاین: بنابر احساس نیاز برای اصلاح سربازی در کشور، وزارت دفاع پیش نویس لایحه‌ای با هدف توسعه مهارت آموزی و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه به دولت ارائه کرد. این پیشنها در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت در حال بررسی و بعد از اصلاح و تکمیل برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال می‌شود. لوایحی از این دست که از سوی نیروهای مسلح تهیه می‌شود، رویکرد این نهاد برای اصلاح موضوع سربازی را نشان می‌دهد متن کامل این لایحه به شرح زیر است:

 

لایحه طرح مهارت آموزی و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح

ماده 1- در این قانون تعاریف و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شود

 1. ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح
 2. نیروهای مسلح: ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه و وابسته به آنان
 3. دستگاه مجری: دستگاه های مجری آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
 4. طرح جامع: طرح جامع مهارت آموزش و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه که در زمان صلح و پس از کسب موافقت فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) توسط ستاد کل و نیروهای مسلح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور افزایش جذابیت و نشاط سربازی از طریق گسترش مهارت و ارتقاء شایستگی حرفه ای کارکنان وظیفه با هدف محوری، قابلیت افزایی مهارتی و کمک به بکارگیری تخصصی در طول خدمت و اشتغال آنان برای ورود موفق به بازار کسب و کار و خدمت به توسعه و آبادانی کشور طراحی و پیاده سازی می گردد و شامل مجموعه نظامات و فرآیندهای مهارت‌آموزی، بکارگیری تخصصی متناسب با نیاز و امکان، تسهیل گری و حمایت های شغلی و حرفه ای در سه مرحله پیش، حین و پس از خدمت می باشد.
 5. مشمولان این قانون: کلیه اتباع ذکور ایرانی از سن 15 سالگی و کارکنان وظیفه از شروع دوره خدمت وظیفه عمومی تا پایان دوره ضرورت و سه سال پس از آن
 6. دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
 7. دستگاه آموزشی: کلیه دستگاه های اجرایی که در وظایف آنها و یا در قانون بودجه سنواتی برای امر آموزش تکلیفی به عهده آنها واگذار و یا اعتباری برای امر آموزش پیش بیبنی شده باشد.
 8. مهارت آموزی: فرآیند کسب مهارتهای تخصصی و عمومی مشمولان طرح جامع در پیش از خدمت و در طول دوره خدمت وظیفه عمومی
 9. مهارت ورزی: فرآیند تکمیل دوره مهارتی، در راستای کسب صلاحیت حرفه ای در محیط کار
 10. اشتغال پذیری: فرآیند قابلیت افزایی، هدایت شغلی و تسهیل گری در برخورداری کارکنان وظیفه ماهر از حمایت های شغلی و پشتیبانی‌ها.
 11. سرباز ماهر منقضی خدمت: سرباز مهارت آموخته‌ای که با حداقل مهارت تخصصی و داشتن گواهینامه معتبر مهارتی از خدمت منقضی شده است.
 12. استغال زایی: ایجاد زمینه اشتغال بکار سربازان ماهر منقضی خدمت در کشور.

ماده 2- دستگاه های آموزشی موظفند با هماهنگی ستاد کل در راستای رفع نیازهای مهارتی و شغلی کشور و تحقق بخشی به اهداف طرح جامع، نسبت به برگزاری یک دوره آموزش مهارت تخصصی، توانمندسازی، شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای مشمولان طرح و کارکنان وظیفه، در دوره خدمت اقدام و گواهی نامه معتبر صادر نمایند.

تبصره 1: دستگاه های آموزشی موظفند با هماهنگی ستاد کل و وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان ذکور دوره دوم متوسطه مشمول طرح جامع، مهارت آموزی مهارت های تخصصی حرفه ای قبل از ورود به خدمت وظیفه را برای آنان برگزار نمایند.

تبصره 2: مشمولانی که قبل از اعزام نسبت به آموزش مهارت آموزی تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح اقدام نموده و دارای مدرک رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باشند برابر دستورالعامل اجرایی که توسط ستاد کل تهیه و ابلاغ می گردد حداکثر به مدت یک کاه از کسر خدمت برخوردار می گردند.

ماده3- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداقل سی و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی را به سربازان منقضی خدمت مهارت آموخته اختصاص دهد.

تبصره1: دستگاه های اجرایی موظفند زمینه اشتغال و استخدام سربازان ماهر منقضی خدمت داوطلب کار را با لحاظ اولویت در دستگاه متبوع فراهم نمایند.

تبصره2: سهم حق بیمه کارفرما، مدت خدمت نظام وظیفه مشترکین سازمان تامین اجتماعی، موضوع این قانون توسط دولت تامین و به صندوق تامین اجتماعی واگذار می گردد.

ماده4 – به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه ها، شرکت ها و موسسات بخش خصوصی و تعاونی نسبت به جذب سربازان ماهر منقضی خدمت، دولت موظف است یکصد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به سربازان ماهر منقضی خدمت استخدامی جدید را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به مدت دو سال محاسبه نماید.

تبصره: کارفرمایانی که حداقل به مدت پنج سال اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع این ماده نمایند تا مدت هیجده ماه از هفتاد و پنج درصد یارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده 41 قانون کار بر حسب نوع شغلی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، بهره مند می شوند.

ماده 5- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور انجام حمایت های مالی از مشمولان طرح جامع، نسبت به تاسیس صندوق مهارت تا اشتغال کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح، اقدام نماید.

تبصره 1: سرمایه اولیه صندوق از محل اعتبارات کمک به اشتغال که در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد تامین و در اختیار صندوق قرار می گیرد. کلیه فعالیت های صندوق از طریق بانک ها و موسسات اعتباری انجام می پذیرد.

تبصره 2: اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 6- سازمان برنامه و بودجه مکلف است، اعتبار مورد نیاز اجرای آموزشهای مهارتی، تامین امکانات و تجهیزات کارگاه‌های آموزشی و تسهیلات شغلی مطرح در این قانون و همچنین اعتبارات مورد نیاز صندوق موضوع ماده (5) در لایحه بودجه سنواتی را پیش بینی و واگذار نماید.

ماده 7 - ستاد کل عضو ثابت شوراهای عالی(آموزش)، (اشتغال)، (آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی) و (جوانان) کشور می‌باشد

ماده 8 – آئین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ستاد کل و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ارسال نظر: